AeroVokzaL

Відкрита авіація

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 691/2014

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 серпня 2014 року “Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики”

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 серпня 2014 року “Про заходи шодо удосконалення державної військово-технічної політики” (додається, таємно, без підпунктів 1-6, абзаців третього – п’ятого підпункту 7 пункту 1, пункту 2 – нетаємно).
2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України                                     Петро ПОРОШЕНКО
27 серпня 2014 року

 
РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 27 серпня 2014 року
Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики
З метою забезпечення потреб національної безпеки і оборони та ефективного використання державних ресурсів Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
1. Кабінету Міністрів України:
підпункт 1 – Таємно;
підпункт 2 – Таємно;
підпункт З – Таємно;
підпункт 4 – Таємно; •
підпункт 5 – Таємно;
підпункт 6 – Таємно;
7) ужити заходів щодо припинення:
експорту до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання з метою їх військового кінцевого використання Російською Федерацією, за винятком космічної техніки, яка застосовується для досліджень та використання космосу в мирних цілях у рамках міжнародних космічних проектів;
абзац третій підпункту 7 – Таємно;
абзац четвертий підпункту 7 – Таємно;
абзац п’ятий підпункту 7 – Таємно.
2. Таємно.
3. Внести зміну до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2006 року “Про Комітет з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України”, уведеного в дію Указом Президента України від 28 грудня 2006 року № 1149, виключивши підпункт З пункту 2.

Голова Ради національної безпеки і оборони України                   П.ПОРОШЕНКО

P.S. Примечание редакции…
Этот Указ опубликован на специализированном сайте авиационных новостей по той причине, что львиная доля продукции военного назначения, поставляемой в РФ из Украины предназначена для авиации, либо используется в авиационной промышленности.

Комментарий

Комментарий

Залишити відповідь