AeroVokzaL

Відкрита авіація

«АВІАЦІЯ, ПРОМИСЛОВІСТЬ, СУСПІЛЬСТВО»

Міністерство освіти і науки України , Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету запрошуют прийняти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  молодих учених, курсантів та студентів «АВІАЦІЯ, ПРОМИСЛОВІСТЬ, СУСПІЛЬСТВО», яка відбудеться 15 травня 2019 року в Кременчуцькому льотному коледжі Національного авіаційного університету.

Основна мета – обговорення та узагальнення результатів наукових досліджень студентів, курсантів і молодих учених з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, суспільства в умовах сьогодення .

   НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Авіаційні системи та комплекси. Авіоніка.
 2. Енергетика, електромеханіка та електроніка.
 3. Організація та управління діяльністю транспортних підп риємств.
 4. Використання, транспортування та зберігання пально-мастильних матеріалів
 5. Технічна експлуатація повітряних суден та авіаційних двигунів.
 6. Авіаційна та інформаційно-вимірювальна техніка. Сучасні засоби навігації.
 7. Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Механічна інженерія. Авіаційно-космічні тренажери.
 8. Інноваційні методи в науці, техніці та освіті.
 9. Сучасне комп’ютерне моделювання, математичні моделі та фізичні процеси.
 10. Соціальні, гуманітарні та лінгвістичні аспекти підготовки фахівців транспортного профілю.
 11. Авіаційна та космічна медицина. Фізична підготовка майбутніх фахівців.
 12. Бухгалтерський облік, фінанси та організація торгівлі.
 13. Менеджмент, економіка та логістика.

Для участи необхідно до 20 квітня 2019 року надіслати заявку на електронну адресу оргкомітету конференції  :  klk.konferens2019@gmail.com

Додаткову інформацію щодо участі у конференції  можна знайти на офіційному сайті  КЛК НАУ :  http://www.flightcollege.com.ua

Комментарий

Комментарий